Play and Its Effects in Child Development

Review Article

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11351186

Keywords:

child, play, development

Abstract

This review was written to evaluate the importance of play in childhood and its effects on children. Regardless of the culture and society, the game, which is the most effective learning tool of childhood, contributes greatly to the development of the child. In recent years, it has been included in the education systems of developed countries. In this education system, there are conscious and planned activities that aim at the physical, mental, emotional and social development of human beings and are accepted as the basic source of the growing generations. These activities, which are an integral part of general education, allow children to learn behaviours such as learning, decision-making, cooperation, ordering, organising, sharing and respecting the rights of others during play. Play enables children to practice, evaluate and perfect the skills they will need in the future. Research shows that play contributes positively to children's mental, emotional and psychomotor development. Although games are divided into different groups, they basically help children adapt to the real world and are effective in meeting their psychological and physical needs.

References

Akandere, M. (2006). Eğitici Okul Oyunları. Nobel Yayıncılık, Ankara.

Aral N., Kandır A., & Yaşar M.C. (2002). Okul Öncesi Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Programı. Geliştirilmiş 2.Baskı, Ya-Pa Yayın Pazarlama, İstanbul

Ayan, S., & Memiş, U. A. (2012). Erken çocukluk döneminde oyun. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14(2), 143-149.

Barnett, L. A. (2013). Children’s perceptions of their play: scale development and validation. Child Development Research,

Başal, H. (2010). Geçmişten Günümüze Türkiye’de Geleneksel Çocuk Oyunları. 1. Baskı. Morpa Kültür Yayınları, Ankara.

Bekmezci, H., & Özkan, H. (2015). Oyun ve oyuncağın çocuk sağlığına etkisi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Dergisi, 5(2), 81-87.

Colwell MJ, Lindsey EW. Preschool Childrens’ Pretend and Physical Play and Sex of Play Partner: Connections to Peer Competence, Sex Roles, 2005; 52(7/8), 497-509.

Elibol, C., Kılıç, Y., & Burdurlu, E. (2006). Okul öncesi çocuk oyuncakla¬rında malzeme kullanımı ve 4-6 yaş çocuklarının renk tercih¬leri. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 3:35-43.

Gökçen, Ç. F. (2005). Eğitsel oyunlar ve uygulama yöntemleri. Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Hazar, M. (2005). Beden Eğitimi ve Sporda oyunla Eğitim. Ankara: Tutibay

Hurwitz, S. C. (2003). To Be Successful-Let Them Play!, Childhood Education, 79(2): 101-102.

Kıldan, A. O. (2001). Oyunun çocukların gelişim özelliklerine etkisi. (Master's thesis). Selçuk Üniversitesi, Konya.

Koçyiğit S, Tuğluk MN, Kök M. Çocuğun gelişim sürecinde eğitsel bir etkinlik olarak oyun. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 2007;16:325-42.

Kuru, O. (2009). Dokuz yaş çocuklarının psiko-motor gelişimlerinde oyunun etkisi (Master's thesis,). Fırat Üniversitesi. Elazığ

Memiş, D. A. (2006). Oyunun Çocuk Gelişimine Etkisi ve Eğitimdeki Önemi, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, 14-16 Nisan, Gazi Üniversitesi, Kök Yayıncılık, Ankara.

Özdoğan, B. (2004). Çocuğa oyunla yardım. Çocuk ve oyun. Anı Yayıncılık, Ankara.

Özer D.S., Özer K. (2000). Çocuklarda Motor Gelişim. Kazancı Kitap Tic. A.Ş., İstanbul

Özer, A., Gürkan, A. C., & Ramazanoğlu, O. (2006). Oyunun çocuk gelişimi üzerine etkileri. Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 4(3), 54-57.

Poyraz, H. (2003). Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak. Ankara: Anı

Shaffer, D. R., & Kipp, K. (2013). Developmental psychology: Childhood and adolescence. Cengage Learning.

Şen M. (2010). Erken çocukluk eğitiminde oyun ve önemi. İçinde: Diken İH (ed). Erken Çocukluk Eğitimi. Pegem Akademi, Ankara.

Tsao, L. (2002). How Much Do We Know About the Importance of Play in Child Development?, Childhood Education, 78(4), 230-233

Tuğrul, B. (2010). Oyun temelli öğrenme. İçinde: Zembat R (ed). Okul Öncesinde Özel Eğitim Yöntemleri. Anı Yayıncılık, Ankara.

Türk Dil Kurumu. http://www.tdk.gov.tr/ Erişim Tarihi:29.02.2024.

UNICEF. (2004). Çocuk Haklarına Dair Sözleşme. Ankara.

Uzman E., & Ersanlı K. (2007). Eğitim Psikolojisi. Lisans Yayıncılık, İstanbul.

Yavuzer H. (2001). Doğum Öncesinden Ergenlik Sonuna Kadar Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Yavuzer, H. (2003). Bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimiyle çocuğunuzun ilk altı yılı. Remzi Kitabevi, İstanbul.

Yayla, M. (2016). Ebeveynlerin çocuk oyunları hakkındaki görüşleri ve çocuklarının oyunlarına katılımları ile ebeveyn çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Master's thesis). Pamukkale Üniversitesi, Denizli

Yörükoğlu, A. (2002). Çocuk ruh sağlığı çocuğun kişilik gelişimi eğitimi ve ruhsal sorunları. Özgür Yayın Dağıtım, İstanbul.

Downloads

Published

03-06-2024

How to Cite

Kaplan, A. (2024). Play and Its Effects in Child Development: Review Article. Anatolian Journal of Mental Health, 1(1), 1–9. https://doi.org/10.5281/zenodo.11351186